Algunes pautes per tenir una personalitat sana i equilibrada

 

Amb la llista següent, no pretenc que cadascú tingui ben adquirides totes les pautes, ja que només els savis serien capaços. És útil conèixer-les i saber quines són en aquest moment, les que convé treballar per millorar.

 


Conèixer-se a si mateix

Buscar un equilibri entre la raó i l'afectivitat

Evitar l'aïllament social

Canalitzar bé la imaginació

Controlar els impulsos i tendències

Educar el pensament

Acceptar la realitat

Ser tolerant

Contrarestar els alts i baixos d'ànim

Evitar comparacions excessives o inadequades

Establir llaços afectius sans, sòlids i sincers

Desenvolupar la voluntat i la constància

Acceptar-se a un mateix

Digerir i superar els aspectes negatius del passat

Intentar ser objectiu

Saber prendre decisions

Assumir adequadament les responsabilitats

Comportar-se amb espontaneïtat i naturalitat

Desenvolupar i utilitzar el sentit de l'humor

Rebutjar els plantejaments derrotistes

Ser discret

Desenvolupar una suficient capacitat d'adaptació

Evitar anàlisi excessius i infructuosos

Ser prou comprensiu

Saber escoltar els altres

No caure en idealitzacions

Eliminar els sentiments d'enveja, venjança o rancor

No estar excessivament pendent d'un mateix

Expressar opinions i sentiments sense ferir als altres

Cultivar més el fonamental que l'accessori

Assumir els riscos necessaris

No viure anticipadament el futur

Buscar el costat bo de les coses

Afrontar les dificultats

Aprendre a tolerar els fracassos i frustracions

Saber "dir no"

Tenir suficient paciència

Valorar correctament

Evitar crear necessitats supèrflues

No donar massa importància al "què diran"

Ser independent

Comportar-se amb suficient solidaritat

Cerca vies on desenvolupar les pròpies capacitats

Compartir amb els altres suficients sentiments i experiències

Aprendre a "saber voler"

Evitar un excessiu relativisme, indiferència o escepticisme

No oblidar l'important pel constrenyiment del urgent

Cercar la moderació, evitant reaccions desproporcionades o extremistes

Saber apreciar, valorar i recordar el que es te

No demorar excessivament les obligacions ineludibles

Mantenir els llaços afectius

Evitar amenaces, crítiques, greuges o discussions innecessàries

Saber improvisar

Evitar les contínues reflexions existencials

Respectar els altres

Evitar els comportaments massa confiats o una excessiva suspicàcia

No caure en autojustificacions infundades

Assumir les dificultats i la duresa d'alguns aspectes de la vida

No viure com a propis els problemes aliens

Diferenciar bé entre mitjans i finalitats

Evitar una vida excessivament monòtona o rutinària

No intentar aparentar el que no s'és

Ser prou comunicatiu

Dominar la capacitat de suggestió

Evitar patiments o impactes emocionals desagradables, que siguin innecessaris i inútils

Confiar prou en un mateix

Ser oportú

Saber gaudir de les petites coses

Evitar una excessiva influenciabilitat

No crear en els altres expectatives que no es podran complir

Intentar concloure el que s'ha començat

No estar excessivament pendent d'agradar a tots

No caure en idees sobrevalorades

Fer una bona distribució del temps

Saber prendre la iniciativa

Tenir un adequat nivell d'exigències

Tenir una escala de prioritats

Tenir un projecte adequat de vida

Tenir uns criteris propis sòlids i estables, i actuar en congruència amb ells

Rectificar quan sigui necessari

Cercar la satisfacció en el treball

Aprofitar bé el temps d'oci

Dedicar temps a la cultura

Fer una vida sana

Saber gaudir de la vida
 
 

 

"Coneix-te millor. Descobreix la teva personalitat" de Javier de las Heras.

Llistat extret d'aquest llibre on a cada pauta hi ha una descripció.

 

 

 

 

 

Reiki i Shiatsu Teràpies Barcelona

 

 

Copyright 2019 Laura Scharner -Reiki y Shiatsu Terapias Barcelona-