Els chakras o centres energètics en reiki

Els chakras són centres energètics del cos. Chakra en sànscrit significa roda, ja que contínuament estan girant en sentit de les agulles del rellotge quan es troben en el seu estat òptim. Tenim set chakras majors i vintiún secundaris.

Funció dels chakras:
La funció dels chakras és nodrir el cos. Cada chakra està relacionat amb una glàndula endocrina i un plexe nerviós major. Els chakras absorbeixen l'energia universal o primària (txi, orgó, prana, etc.) I l'envien al llarg d'uns canals anomenats meridians, al sistema nerviós, a les glàndules endocrines i després a la sang per nodrir el cos.

Davant d'una experiència desagradable, la majoria de nosaltres reaccionem bloquejant els nostres sentiments i detenint gran part del nostre flux energètic natural.
Quan una persona bloqueja qualsevol experiència que tingui, bloqueja igualment els seus chakras que arriben a desfigurar-se. Els chakras es "taponen" amb l'energia estancada, giren de forma irregular o cap enrere (en sentit contrari al de les agulles del rellotge).
La manca de flux en el sistema energètic humà condueix indefectiblement a la malaltia, a més de deformar les nostres percepcions i esmussar les nostres sensacions.

 
Primer chakra en reiki:
Situació del chakra: Entre el còccix, genitals i anus.
Element del chakra: Terra.
Color del chakra: Vermell.
Sentit associat al chakra: Olfacte.
Aromes que afavoreixen el chakra: Cedre, clau d'olor.
Pedres i vidres que afavoreixen el chakra: granat, robí.
Glàndula endocrina situada al chakra: Corticoadrenals.
Parts corporals que abasteix el chakra: Bufeta, intestí gruixut, espina dorsal, anus, úter, pròstata, genitals, cames peus, evacuació i micció.
Període vital en el qual es desenvolupa el chakra: D'un a set anys.
Qualitats del chakra: assentament en la terra, la vitalitat física, la supervivència, tenir les necessitats bàsiques cobertes.
Conseqüències físiques quan el chakra està bloquejat: Falta de força vital, restrenyiment, hemorroides, obesitat, anorèxia, ciàtica, artritis, lesions als genolls.
Conseqüències psíquiques quan el chakra està bloquejat: Excessiva inclinació a les possessions, sentiment de desarrelament, pors, manca de concentració, desconfiança, sentiments de culpa.


Segon chakra en reiki:
Situació del chakra: A uns 6 centímetres per sota del melic.
Element del chakra: Aigua.
Color del chakra: Taronja.
Sentit associat del chakra: Gust.
Aromes que afavoreixen el chakra: Sàndal, Ylang-Ylang.
Pedres i vidres que afavoreixen el chakra: Cornalina, hematite, rodonita, rodocrosita, pirolusita.
Glàndula endocrina situada al chakra: Gònades.
Parts corporals que abasteix el chakra: Ronyó, matriu, ovaris, regió lumbar, malucs, bufeta.
Període vital en el qual es desenvolupa el chakra: De set a catorze anys.

Qualitats del chakra: És el centre de la sensualitat, la sexualitat, el plaer, la simpatia, l'emoció i l'amor.
Conseqüències físiques quan el chakra està bloquejat: Problemes sexuals.
Conseqüències psíquiques quan el chakra està bloquejat: Mancances afectives, repressió de qualsevol tipus de plaer, incapacitat per expressar els nostres sentiments.


Tercer chakra en reiki:
Situació del chakra: En el plexe solar.
Element del chakra: Foc.
Color del chakra: Groc.
Sentit associat al chakra: Vista.
Aromes que afavoreixen el chakra: Bergamota, lavanda.
Pedres i vidres que afavoreixen el chakra: Citrí, topazi, sofre, calcita daurada.
Glàndula endocrina situada al chakra: Pàncrees.
Parts corporals que abasteix el chakra: Estómac, fetge, pàncrees, intestí prim.
Període vital en el qual es desenvolupa el chakra: De 14-21 anys.
Qualitats del chakra: S'ocupa d'organitzar els desitjos materials amb els desitjos esprituals, reflecteix la força de voluntat, coratge, personalitat, autorealització. Aquest chakra influeix sobre el nostre estat anímic.
Conseqüències físiques quan el chakra està bloquejat: Hipertensió, ansietat, nervis, trastorns digestius, problemes en el fetge, diabetis, úlceres.
Conseqüències psíquiques quan el chakra està bloquejat: Poca confiança en un mateix, inseguretat i sentiment d'inferioritat, egoisme, mal humor, sensació de culpabilitat, addicció al poder, persones que tapen les seves emocions i es mostren fredes.


Quart chakra Qen reiki:
Situació del chakra: En el centre del pit.
Element del chakra: Aire.
Color del chakra: Rosa, verd.
Sentit associat al chakra: Tacte.
Aromes que afavoreixen el chakra: Rosa.
Pedres i vidres que afavoreixen el chakra: Esmeralda, jade, quars verd, quars rosa, rodocrosita.
Glàndula endocrina situada al chakra: Timo.
Parts corporals que abasteix el chakra: Cor, pulmons, aparell respiratori, aparell circulatori, pits, braços i mans.
Període vital en el qual es desenvolupa el chakra: De 21-27 anys.
Qualitats del chakra: Amor pur que no demana res a canvi. Autoacceptació. Consciència. Alegria.
Conseqüències físiques quan el chakra està bloquejat: Hipertensió, asma, malalties cardíaques i malalties pulmonars.
Conseqüències psíquiques quan el chakra està bloquejat: Incapacitat d'estimar, egoisme, penediment, aïllament. Poden sentir disgust davant manifestciones afectives encara que necessitin molt afecte. Per excés d'energia les persones es bolquen en donar als altres però s'obliden d'elles mateixes.


Cinquè chakra en reiki:
Situació del chakra: En el coll.
Element del chakra: El so.
Color del chakra: Blau turquesa o blau clar.
Sentit associat al chakra: L'oïda.
Aromes que afavoreixen el chakra: Eucaliptus.
Pedres i vidres que afavoreixen el chakra: Aguamarina, calcedònia, turquesa.
Glàndula endocrina situada al chakra: Tiroides i paratiroides.
Parts corporals que abasteix el chakra: Laringe, faringe, cordes vocals, amígdales, tràquea, bronquis, orelles, cervicals i espatlles.
Període vital en el qual es desenvolupa el chakra: De 27 a 34 anys.
Qualitats del chakra: Capacitat per expressar-se i comunicar-se. És l'intermediari entre el pensament i el sentiment. Concreció i manifestació creativa.
Conseqüències físiques quan el chakra està bloquejat: Sensació de tenir "un nus a la gola", mal de coll, refredats, trastorns en les tiroides, problemes auditius, problemes de veu, torticoli.
Conseqüències psíquiques quan el chakra està bloquejat: Dificultats en la comunicació, incapacitat d'expressar sentiments.


Sisè chakra en reiki:
Situació del chakra: En el punt entremig de les celles.
Color del chakra: Indigo.
Sentit associat al chakra: La vista.
Aromes associats al chakra: Menta, gessamí.
Pedres i vidres que afavoreixen el chakra: Sodalita, atzurita.
Glàndula endocrina situada al chakra: Pituïtària.
Parts corporals que abasteix el chakra: Ulls, hipòfisi, hipotàlem.
Període vital en el qual es desenvolupa el chakra: De 35 a 42 anys.
Qualitats del chakra: Pau mental, ment clara, intuïció, comprensió superior, telepatia.
Conseqüències físiques quan el chakra està bloquejat: Problemes de visió, mals de cap.
Conseqüències psíquiques quan el chakra està bloquejat: Rigidesa mental, confusió mental. Per excés es percep la realitat subjectiva i distorsionada.

Setè chakra en reiki:
Situació del chakra: A sobre del cap.
Color del chakra: Blanc, violeta, daurat.
Aromes associats al chakra: Encens, lotus.
Pedres  
i vidres que afavoreixen el chakra: sugilita, charoita, safir, ametista, fluorita morada.
Glàndula endocrina situada al chakra: Pineal.
Parts corporals que abasteix el chakra: Sistema nerviós central, epífisis.
Període vital en el qual es desenvolupa el chakra: Dels 42 als 49 anys.
Qualitats: És el chakra de l'espiritualitat i de la consciència còsmica.
Conseqüències físiques quan el chakra està bloquejat: El benestar psicofísic sembla inabastable.
Conseqüències psíquiques quan el chakra està bloquejat: Materialisme, estretor mental, rigidesa en els sistemes de creences, dificultat de concentració, dispersió mental.


 

 

 

 

Reiki i Shiatsu Zen Teràpies Barcelona

 

 

 

Copyright 2019 Laura Scharner -Reiki y Shiatsu Zen Terapias Barcelona-