Els cinc Principis del Reiki

Mikao Usui, de qui parlem a l'apartat d'història del Reiki, va comprendre que la seva missió no era simplement guarir el cos físic, sinó que havia de ajudar els altres a prendre al seu càrrec la seva pròpia curació, i que per a això tota curació comporta un canvi d'actitud davant la vida, apartant les actituds i pensaments negatius i obrint-nos a lo positiu i a l'amor, així va enunciar els cinc principis del Reiki:

 

 

Primer Principi del Reiki
Avui seràs agraït


       Albergar un sentiment de gratitud cap a la vida és viure en l'abundància. Si mantenim aquesta mena de pensaments, i no només l'agraïment als béns i bondats rebuts, sinó també la confiança que sempre ens seran concedits, serem un pol d'atracció per a l'abundància.
     Aquest és el nostre estat natural. Només la doble idea d'escassetat impresa a la consciència de la raça (l'inconscient col.lectiu), i el nostre propi condicionament impedeix als homes acceptar el que els és degut. Un dels conceptes fonamentals en què es funden les grans filosofies i les religions antigues és el de la profusió. Les últimes ensenyaven que comprendre's a si mateix és comprendre a Déu o comprendre la veritat, que la introspecció permet trocar la por en amor, la ignorància en saviesa i l'escassetat en abundància.
      "Som el que veiem", és a dir que si no veieu més que el que us manca, continuareu en el camí de la necessitat. Si, per contra, sou conscients de la infinita abundància que us envolta i agraïu els béns rebuts, us beneficiareu de forma creixent.
      Res ens falta en aquest planeta, únicament és defectuós el repartiment dels recursos, perquè està fundat en la nostra convicció d'escassetat, sense parlar de l'avarícia humana, estant així engendrada també per la por de les necessitats.
      Ser agraït és admetre en el jo interior que es participa del moviment universal i que el sentiment d'aïllament que experimentem no és més que una il.lusió. Saber acceptar l'abundància que us pertany per dret és també important. Doncs si en el vostre subconscient creieu no ser dignes de les riqueses de l'Univers, obstaculitzeu l'aportació d'abundància.
      En el regne de l'absolut, cada acció i cada causa estan coronades per l'èxit i la prosperitat. Si alguns individus no aconsegueixen aquest resultat és perquè en ells hi ha un desequilibri, i estan com tancats a la seva realització.


      L'hermetisme suggereix un exercici simple que permet la posada en ressonància del cos amb la força vital del lloc on viu. Es tracta de l'exercici de l'estrella, que consisteix a adoptar durant tres a cinc minuts la posició dreta, amb els peus separats i els braços caiguts a cada costat del cos, el palmell de la mà esquerra mirant al cel i la de la mà dreta cap a terra. El corrent magnètic penetra per la mà esquerra fins al cor i la regió del plexe solar recàrrega al cos, mentre que l'excedent baixa a la terra, per la mà dreta. Si es practica al matí, aquest exercici té un efecte dinamitzador, i a la nit, proporciona una sensació de relaxació.
      Un cop pres el contacte amb l'energia vital universal, amb el cos penetrat d'aquesta, fixareu l'atenció en la idea de l'èxit, de la riquesa, en relació amb tots els aspectes de la vostra vida. Aquesta energia desenvolupa les capacitats del Jo, obrint canals per rebre el corrent amb poder magnètic que estableix una relació amb els desitjos de l'ésser.

   
     El tractament personal, a la vegada, modificarà els vells esquemes inconscients que impedien el pas del corrent de prosperitat.

 

     L'esforç permanent que ha de proporcionar la consciència per mantenir el sentiment de gratitud afavorirà l'atracció magnètica de l'abundància.

 

     Apreneu a viure a partir d'avui en l'abundància i sigueu agraïts.

 


Segon Principi del Reiki
Avui no patiràs inquietuds ni angoixes

      Inquietar-se és oblidar que cada cosa té la seva raó de ser en l'Univers. Si estem en perfecta harmonia amb el nostre Jo profund, si cada dia ho vivim plenament, estem conscients d'haver fet tot el que es troba sota el nostre poder, i la resta rau en l'energia universal.
      Inquietar-se pel passat es una cosa en va, ja que en totes les situacions de la vida cadascú de nosaltres actua el millor que sap i d'acord amb la saviesa de què disposa en aquell moment. Nosaltres som el producte del nostre propi condicionament i reaccionem en conseqüència.
      Si una acció passada causa remordiments, compreneu que va ser el fruit de les vostres capacitats i les circumstàncies del moment. Agrair, doncs, la lliçó i continueu el vostre camí. Penseu també que les injustícies de les que heu estat víctimes van ser el resultat de les accions d'altres individus així mateix condicionats. Desitgeu-los el bé, esperant que també ells hagin après la lliçó.
      Fins i tot el que al principi us sembli negatiu, pot arribar a ser un bon ensenyament en el futur. D'alguna manera, fins inconscientment, heu ajudat a crear aquesta situació, i sempre per alguna raó. Agrair, per tant, el que heu aconseguit i continueu el vostre camí.
     Deixeu-vos guiar per el Jo profund i no obstaculitzeu el moviment universal de la vida. Sapigueu que en el corrent harmoniós del vostre ésser, els successos estan sincronitzats. Des del moment que hagueu complert amb la part que us correspon, sigueu confiats.
      La inquietud provocada per una forma de pensament irracional crea unes barreres suplementàries que ens aïllen de la nostra consciència. Deixeu avui que el vostre Jo profund prengui les regnes i allibereu-vos de totes els vostres cures i inquietuds.
 

Tercer principi del Reiki
Avui no t'encolerissis
 
     La còlera és una emoció completament estèril. La còlera expressa el desig de dominar una situació en què se'ns escapa el control dels esdeveniments, i en la qual estem en desacord amb el nostre Jo profund, és a dir amb l'objectiu universal de la vida.
      Molts individus confien en el seu Ego per orientar-se en el curs de la seva vida, en comptes de seguir els consells de la seva naturalesa profunda perquè els orienti en el corrent natural i harmoniosa de la vida. L'Ego està subjectat als desitjos i les aspiracions inadequades que tant ens exposen als turments i desgràcies.
     Quan les nostres ambicions esgoten les nostres forces vitals i ens enutjats amb les persones del nostre entorn que no estan a l'alçada dels nostres objectius o els nostres desitjos, oblidem fàcilment que els que ens envolten no són sinó el reflex de nosaltres mateixos.
      Cadascun del nostres pensaments originen una causa l'efecte de la qual pot manifestar-se en el moment en què menys ho esperem. En realitat, cada situació és un mirall, la reflexió directa d'una causa i de l'efecte que hem creat. Si algunes persones desencadenen la nostra còlera o desvetllen els nostres punts febles, no les podem fer responsables del nostre enuig, i cadascú ha d'aprendre.
     Reaccionem davant dels altres per la necessitat natural i mútua d'assimilar certes lliçons. És això el que demostra Carlos Castaneda al mostrar-se agraït pel que fa als tirans de la seva vida. Són ells els que ens permeten descobrir les febleses del nostre Ego. Observant les nostres reaccions pel que fa als altres podrem identificar els problemes amb què ensopega la nostra consciència, i llavors estarem en condicions de modificar els esquemes negatius.
      A partir d'ara, quan algú desencadeni la vostra còlera, afronteu les vostres emocions per tenir consciència de les vostres debilitats, ja que això us permetrà progressar.
     Subratllaré, en fi, que la còlera no ha de suscitar un sentiment de culpabilitat en qui l'experimenta. Aquesta tendència forma part dels nostres esquemes des de fa tantes generacions que és molt difícil reprimir-la quan ens fereix la còlera aliena.
     Amb major raó, en la nostra societat, l'home consagra el millor de si mateix a les seves ambicions, i el sentiment d'impotència que s'origina dóna naixement a la seva indignació.
     Quan un s'esforça per esmenar el seu comportament, convé alliberar les emocions, no retenir la còlera, sinó temperar les accions expressant amb calma les sensacions experimentades davant del comportament negatiu d'un tercer.
     Si aquest insisteix en el seu to provocador, és preferible rebutjar l'enfrontament per tal de recuperar el domini personal.

     Quan està a punt de produir-se un incident, la conducta ideal consisteix a reprimir tota reacció intempestiva i impregnar-te de sentiment de generositat. Pot algú sentir còlera amb un somriure als llavis? Somriure que segurament també servirà per desarmar al provocador.
     La còlera és una energia dissonant que pot engendrar la malaltia del cos físic. Per tant, és preferible aprendre a transformar aquesta energia mitjançant un enfocament constructiu. Avui no heu encoleritzar-vos, sinó estar agraïts.

 
Quart Principi del Reiki
Avui treballaràs honradament

        Una de les regles fonamentals d'una vida harmoniosa és l'honradesa cap a un mateix, el resultat és un sentiment d'amor propi. Però això implica que s'afronti tota veritat sense embuts.
      Quants individus viuen en un univers de fantasmes i només tenen del món real una visió truncada ... Aquesta absència de lucidesa condueix generalment al desordre. És cert que en el món actual no és fàcil enfrontar-se amb la veritat.
      Acceptar la veritat, estar d'acord amb la finalitat del Jo, és també la forma de viure més senzilla, ja que la veritat és sinònim de llum i claredat. Considerar la vida amb una perfecta honradesa permet discernir més fàcilment les lliçons que ens dóna i assimilar amb menys esforç. Els fantasmes engendren un món complex en el qual el rebuig de la realitat elabora un conjunt de mentides que, si bé protegeix contra la veritat, crea un laberint en el qual el Jo està presoner.
      Sigueu sincers amb vosaltres mateixos i comprovareu el valor d'exemple que tindrà aquesta qualitat sobre el vostre entorn. Després, serà fàcil aplicar la màxima: "Fes als altres el que t'agradaria que ells et fessin".
      Realitzar el treball conscientment és estar d'acord amb l'ésser profund. Aquesta veritat s'augmenta amb un sentiment d'amor, tant per a un mateix com per als altres, que és el creador de l'harmonia a la vida.

      Avui contemplareu de front la veritat i treballareu honradament.

 

Cinquè principi del Reiki
Avui estima i respecta tot el que viu

      Si està clar que tots procedim d'un mateix origen, és igualment cert que totes les manifestacions de vida són interdependents. Els danys que li causem al nostre planeta, ens han portat a la conclusió que la supervivència del la humanitat depèn de la seva voluntat de reemplaçar l'egoisme -que la indueix a monopolitzar la natura-, pel respecte a tota forma de vida.

      La física reconeix avui dia que tots hem sortit de la mateixa font d'energia i que la matèria sòlida no és més que una energia animada de vibracions diferents. Tota matèria vibra, però a diferents nivells, malgrat la qual cosa tots estan intercomunicats, ja que cap barrera sòlida separa els cossos.      Per tant, es pot admetre que el fet d'acceptar les múltiples facetes de la nostra personalitat tindrà un efecte sobre els éssers que ens envolten. De la mateixa manera que reconèixer les seves ens afectarà al seu torn. En conseqüència, tota energia positiva dirigida cap a nosaltres o cap als altres contribuirà a la transformació del planeta. Cada persona, animal, planta o mineral, participa del Tot. Estimar i respectar els altres és testimoniar amor i respecte cap a nosaltres mateixos i la nostra terra nutrient.  

 

 

 

Reiki. Curació y autocuració per l'energia universal. Paula Horan

 

 

  Tornar a dalt

 

 

  Reiki i Shiatsu Zen Teràpies Barcelona

 

 

Copyright 2019 Laura Scharner -Reiki y Shiatsu Zen Terapias Barcelona-