Què és el Shiatsu Zen?

      El Shiatsu Zen és una tècnica en la que utilitzant els dits i el palmell de la mà s'apliquen pressions damunt la superfície del cos amb la finalitat de corregir desequilibris del cos, mantenir i promoure la salut. També és un mètode que contribueix a la curació de malalties específiques. Moltes de les tècniques s'apliquen sobre el mateix sistema de canals d'energia o meridians que s’utilitzen en l'acupuntura.

 

     Els "meridians" són una de les expressions principals de la MTX (Medicina Tradicional Xinessa). El Shiatsu actua a través de la dígit puntura i la palpació dels meridians.

     L'energia vital Ki flueix contínuament per tot el cos. Els canals de l'energia s'anomenen meridians. No tenen res a veure amb els vasos sanguinis ni amb els nervis, sinó que són vies completament independents. El Ki recorre el cos humà per aquests canals, que uneixen entre si tots els òrgans i les funcions. En el millor dels casos, la força vital Ki flueix harmoniosament per tot el cos. Però quan està bloquejada, ens desequilibrem, ens disgustem i fins i tot podem emmalaltir.
     Un meridià serveix de via de transport per a l'energia de l'òrgan corresponent, al qual proveeix. Quan l'energia flueix lliurement pels meridians, el més probable és que l'òrgan també funcioni a la perfecció. Però si es produeixen bloquejos comencen els problemes de salut.

Exemple de meridià d'intestí prim
Exemple de meridià d'intestí prim

 

 

 

 

 

              Reiki i Shiatsu Zen Teràpies Barcelona

 

 

Copyright 2019 Laura Scharner -Reiki y Shiatsu Zen Terapias Barcelona-